Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
Ενοριακή Κατασκήνωση

Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας και η διαχείριση αυτών υπόκειται  στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και οι προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας τους καλύπτονται υπό την παρούσα σύμβαση.

Τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας και η συλλογή τους γίνεται εν γνώσει και αποδοχή του χρήστη και για λόγους ενημέρωσης των πελατών, ικανοποίησής και εξυπηρέτησής τους.

Οι χρήστες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η ενορία μας σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύει σε βάση δεδομένων τα οικονομικά τους στοιχεία, τα οποία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών και την ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών.

Τα δεδομένα όπως και το IP Address των χρηστών θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές μόνο αν και εφόσον συντρέχει λόγος συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η κατασκήνωση μας δε φέρει καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους που βρίσκονται εντός της ιστοσελίδας μας και για τους ισχύοντες όρους χρήσης των συνδέσμων αυτών. Η μεταφορά του χρήστη στις εν λόγω ιστοσελίδες γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη και οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου συνδέσμου.

Η ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους χρήστες για τη λειτουργία cookies εντός αυτής, δίνοντας το δικαίωμα στο χρήστη να επιτρέπει ή όχι της αποδοχή τους.

error: Content is protected !!
Μετάβαση στο περιεχόμενο